SCROLL

Karolina Jaworek
Karolina Jaworek Apr 29, 2018

Plan połączenia VIRTUS LAB sp. z o.o. oraz NEXELEM sp. z o.o.

Ogłoszenie Planu Połączenia VIRTUS LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie oraz NEXELEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Zarząd spółki VIRTUS LAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul.
Zofii Nałkowskiej 23, 35-211 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000349785, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 500 § 2 1 Kodeksu
spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 29
kwietnia 2019 roku Plan Połączenia VIRTUS LAB spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, jako Spółki
Przejmującej oraz NEXELEM spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Spółki Przejmowanej.

Pełen Plan można znaleźć tutaj

Written by

Karolina Jaworek
Karolina Jaworek