DSR #7: Czy paragrafy mogą spętać algorytmy? & makesense.ai

header_Data_Science_#7-min
Date
30.11.2020 at 19:00 CEST
Event website
Registration
Closed
Language
Polish

Zapraszamy na kolejny meetup online! Tym razem pochylimy się nad prawnymi aspektami AI a także poznacie nowe narzędzie makesense.ai. Rezerwujcie czas w kalendarzu i dołączcie do nas!

1. PREZENTACJA 19:00 – 19:45
Prelegent: Kamil Szpyt, adiunkt w Instytucie Prawa Prywatnego na Wydziale PAiSM Krakowskiej Akademii, radca prawny
Tytuł: Czy paragrafy mogą spętać algorytmy? O próbach uregulowania prawnej sytuacji sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej

Postępujący rozwój sztucznej inteligencji rodzi zarówno liczne nadzieje, jak i obawy. Z jednej strony mami wizją świata przyszłości, w którym całą pracę za ludzi będą wykonywały maszyny. Z drugiej – przeraża groźbą buntu robotów na miarę tego znanego z filmu „Terminator”. Wnioskując z wypowiedzi ekspertów – obie prognozy są równie prawdopodobne. Niezależnie jednak od tego, która z nich się w rzeczywistości sprawdzi, ustawodawca unijny już na tym etapie podjął pierwsze działania mające na celu uregulowanie prawnych ram produkowania i korzystania z AI, co w praktyce miałoby ograniczyć skalę ewentualnych nadużyć i przechylić szalę na korzyść pierwszej z przedstawionych wizji.

Pracy w tym zakresie nie brakuje. Konieczne jest m.in. rozwiązanie problemu odpowiedzialności za działania sztucznej inteligencji (w szczególności w przypadku autonomicznych pojazdów), zapewnienie (lub pozbawienie) ochrony rezultatów artystycznej i wynalazczej twórczości AI czy wreszcie nadanie sztucznej inteligencji podmiotowości prawnej.

Niniejsze wystąpienie ma na celu przedstawienie najważniejszych ze wskazanych wyżej problemów, ich potencjalnych rozwiązań oraz stanu ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ich uregulowania.

Bio:
Kamil Szpyt – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; wykładowca w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego; radca prawny prowadzący własną kancelarię oraz współpracujący z renomowanymi kancelariami wrocławskimi, warszawskimi i krakowskimi.

2. PREZENTACJA 19:45 – 20:15
Prelegent: Piotr Skalski, VirtusLab
Tytuł: makesense.ai – proste narzędzie do rozwiazywania trudnych problemów

makesense.ai jest darmowym open-source narzędziem online do labelowania zdjęć. Działa w przeglądarce i nie wymaga skomplikowanej instalacji. Wystarczy odwiedzić stronę i już jesteś gotowy do pracy. Nie ma też znaczenia, na którym systemie operacyjnym pracujesz. Doskonale sprawdza się w małych projektach Deep Learning oraz Computer Vision, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania zbioru danych. Przygotowane etykiety mogą być pobierane w jednym z wielu obsługiwanych formatów. Aplikacja została napisana w języku TypeScript i jest oparta na duecie React/Redux.
https://github.com/SkalskiP/make-sense

Bio:
Bio: Computer Vision Tech Lead @ VirtusLab | Founder @ makesense.ai | Writer @ medium.com/@piotr.skalski92

____________________________________________

Sponsorzy

Sponsorem założycielskim Data Science Rzeszow jest VirtusLab –> https://virtuslab.com

Written by

Natalia Romanowska
Natalia Romanowska Nov 5, 2020